Parochiefederatie Johannes Paulus II, Maastricht


Mistijden

– Maandag in Daalhof om 9:00 – Dinsdag in Wolder om 19:00 – Woensdag in Malberg om 09:00 – Donderdag in Daalhof om 09:00 en in Malberg om 19:00 – Vrijdag in Oud-Caberg om 09:00 –
– Zondag in Wolder om 9.30, in Malberg om 09.00, in Oud-Caberg om 11.30 en in Daalhof om 11.30 –