Op zondag, 11 juni 2023 trekt de processie weer in Oud-Caberg na de H.Mis van 10.00 uur.
Op zondag 18 juni zal de processie trekken in Wolder na de H.Mis van 9.00 uur.
We gaan dan met Onze Lieve Heer op pad door de parochies met een passende entourage en hopelijk zegen van boven, wat in dit geval wil zeggen mooi, droog weer.
Fijn dat wij in onze federatie maar liefst twee sacramentsprocessies hebben, een mooie traditie die we hopelijk nog lang in stand kunnen houden. Dat kan echter alleen met de nodige vrijwilligers. Indien u zich geroepen voelt om mee te helpen aan de voortgang van deze traditie, dan kunt u zich tot de pastoor wenden, hij brengt u graag in contact met het processie comité.