De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 115,00 per jaar.

Voor kerkbijdragen, misintenties, project Mary’s Meals en overige bijdragen:
NL 28 RABO 0158 4943 50 ten name van Petrus Paulus/San Salvator