Het kerkbestuur stelt jaarlijks tarieven vast volgens de adviezen die het bisdom Roermond hiervoor geeft. Het vieren van ons geloof kan niet tegen betaling. Tarieven zijn daarom niet het kopen van een
geestelijk goed maar een bijdrage aan de materiële kant van ons parochie.
Het kerkbestuur heeft dan ook besloten dat er nu dezelfde tarieven gelden voor de hele federatie Johannes-Paulus II Maastricht-West.

De tarieven zijn als volgt vastgesteld:

  • Misintenties door de week € 12,50
  • Misintenties op zaterdag en zondag € 27,50
  • Zeswekendienst: gelijk aan misintenties op zon- en weekdag
  • Doopviering € 50,-
  • Huwelijksmis € 475,00
  • Requiemmis € 475,00
  • Bijdrage voor begeleiding naar crematorium/begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 75,00
  • Bij een huwelijksmis of requiemmis wordt de kerkbijdrage, betaald aan onze parochie van de laatste 4 jaar in mindering gebracht. Hieronder vallen niet de evt. kosten van koor en zeswekendienst.
  • Koor en organist bij requiemmis € 150,00
  • De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 115,00 per jaar