Voor kinderen in groep 4 is er de mogelijkheid om de eerst Heilige communie te ontvangen. De voorbereiding start vanaf april in groep 3 door deelname aan de kinderclub Johannes Paulus II. Aanmelden kan via het parochiesecretariaat.

De Eerste Heilige Communie, oftewel het voor de eerste keer actief deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie, is een belangrijk sacrament. Het is het tweede van de drie initiatiesacramenten, de drie sacramenten die een katholiek doorloopt om volledig opgenomen te worden tot in de Katholieke Kerk. Voor het eerst ontvangen de kinderen Jezus Christus  in de gedaante van brood. Als catechesegroep en pastoraal team hebben we er alles aan gedaan om deze Eerste Heilige Communie van 2021 een gedenkwaardige ervaring te laten worden voor al onze  24 communicantjes toen voor het eerst de Heilige Communie hebben ontvangen.

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie in 2022 zijn al een paar maanden geleden gestart en nu bereiden 25 kinderen zich voor op hun Eerste Heilige Communie in mei 2022. Zij gaan samen met onze kapelaan Taison, onze diaken Kees en zuster Jeanine op weg naar het grote feest in mei 2022.