Kindercatechese in onze federatie Johannes Paulus II wordt gegeven in de vorm van Kinderclub JPII.

Catechese betekent in het Grieks letterlijk onderricht, voor ons is het een specifieke vorm namelijk geloofsonderricht. De catechese mag geen eiland zijn, geen los iets. Het moet een onderdeel zijn van het kerkelijk leven, van de gemeenschap. Het is een doorlopend geheel van geloofsonderwijs in alle facetten van onze gemeenschap. Het begint vaak heel pril met de doopgesprekken. Hier wordt met de ouders en peetouders gesproken over hun geloof en hoe ze dit in woord en daad zichtbaar kunnen maken binnen hun gezin. Daarnaast is er volwassenencatechese waarin verdieping en verbreding van geloof ervaren kan worden. Maar ook heel belangrijk zijn de kinderen. Voor hen is catechese het geloof leren kennen in verhalen en in de loop der jaren steeds meer vertrouwd raken met gebed, een actief eigen geloof en de sacramenten. De kindercatechese heeft veel verschillende gezichten. De voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn van oudsher catechesetaken van onze parochie, maar in de tussenliggende jaren willen we voor de kinderen in onze federatie iets blijven betekenen, het geloof overdragen op een speelsere vorm. Voor de kinderen die dit aanspreekt is de kinderclub JPII opgericht. Er waren in onze federatie al de Don Bosco groep in West en ’T Lichtje in Zuid-West. Sinds vorig jaar zijn deze samengevoegd en is de kinderclub JPII ontstaan. Onze doelgroep zijn de kinderen die in groep 5-7 van de basisschool zitten. Naast een veelheid van groepsactiviteiten worden de werkboeken van de catechese methode “Licht op ons pad” als een leidraad gebruikt om het geheel structuur en inhoud te geven. Ook in de liturgie worden de kinderen betrokken. Elke eerste zondag van de maand is er in de kerk van Daalhof een kinderwoorddienst, waar het Evangelie op een kindvriendelijke manier wordt uitgelegd en beleefd. Alle kinderen kunnen hier aan deelnemen, maar het is primair gericht op de kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de oudere kinderen is er elke 2e zaterdag in de kerk van Malberg een Life Teen viering, waarin tieners actief kunnen deelnemen aan de viering. Al met al is er voor de kinderen in onze federatie op catechese gebied veel te beleven en ze zijn van harte welkom.