Maastricht was aan het uitbreiden en er kwam een heel grote wijk in West: Malberg. De bedoeling was om in deze hele grote wijk 4 kerken te stichten en een pastorie/klooster voor 20 paters en broeders Fransiscanen. Uiteindelijk werd besloten 1 multifuncioneel gebouw in de wijk neer te zetten.

De eerste steenlegging was in 1967. De kerk is ontworpen door P. Koene. De kerk werd gebouwd op een plein, tussen woonhuizen.

7 april1968 werd door hulpbisschop Mgr. Beel de kerk ingezegend. De kerk werd niet geconsacreerd omdat het gebouw multifunctioneel was opgezet. Nog voor de inzegening vond in 1968 een carnavalsfeest plaats. Het gebouw kwam toen bekend te staan als kien- en carnavalskerk.

Na een aantal jaren wilde het kerkbestuur dat het gebouw alleen als kerk gebruikt zou gaan worden. Er vond een verbouwing plaats en op 1 april 1983 werd de kerk geconsacreerd door hulpbisschop Mrg. Castermans. Pastoor Linden was de eerste pastoor van deze parochie.

De kerk is een rechthoekig gebouw, een hal, zonder kerktoren. Typerend zijn de ramen in de voorwand en ook gedeeltelijk in de achterwand.