Meer informatie volgt of is verkrijgbaar via het parochiekantoor