Maximiliaan van Aken schonk in 1876 een stuk grond en een geldbedrag voor de bouw van een kerk in Caberg. Caberg behoorde toen tot de gemeente Oud Vroenhoven. Deze bestond uit de dorpen Wolder, Biesland, Nekum en Caberg.

De kerk is door J. Kayser ontworpen en bestond alleen uit het huidige schip. De eerste steenlegging was 24 april 1876. 20 januari 1877 vond de inzegening plaats. In 1900 werd de kerktoren gebouwd naar ontwerp van W. Sprenger. In 1936/1937 werd er naar ontwerp van A. Boosten een nieuw priesterkoor toegevoegd.

Pastoor Knoups (1820-1902) was de eerste pastoor van de parochie.

In 2000 zijn de twee klokken vervangen door de drie klokken van Sint Christoforus. Er werd toen ook met de restauratie gestart. Oorspronkelijke beschilderingen werden weer tevoorschijn gehaald. In 2007 was de kerk geheel gerestaureerd.