De eerste steenlegging was in 1964. Maastricht ging uitbreiden en er kwam een nieuwe wijk in West: Pottenberg. De kerk is ontworpen door A.C. Brennickmeyer. De kerk werd gebouwd op het plein, midden in de wijk aan de doorgaande weg.

22 mei 1966 werd door Mgr. Moors de kerk ingezegend. De kerk werd niet geconsacreerd omdat het gebouw multifunctioneel was opgezet. Een paar jaar na de opening werd er een vast altaar geplaatst en werd het gebouw alleen als kerk gebruikt.

Pastoor Huismans was de eerste pastoor van deze parochie.

De kerk bestaat uit een zeshoekig gebouw met een losstaande kerktoren Typerend voor deze kerk is het gebruik van glas in beton. De doopkapel is van buitenaf zichtbaar als uitstulping. Het dak van de kerk en doopkapel is van groen geoxideerd koper.

In 2014 werd de kerk aan de katholieke eredienst onttrokken. Thans wordt de kerk gebruikt door de Armeense Apostolische gemeenschap voor hun eredienst. De kerk heet nu “Surp Karapet”, hetgeen Heilige Voorloper betekent.