Mensen die ziek zijn in het ziekenhuis of thuis en graag bezoek wensen uit de parochie kunnen dit kenbaar maken door een telefoontje of mail naar het parochiesecretariaat.
Zieken kunnen het vaak niet zelf, maar een van familieleden of kennissen kunnen dat dan in overleg doorgeven.
In de mate van het mogelijke zal er gehoor aan gegeven worden.

Zij die thuis de Ziekencommunie willen ontvangen kunnen dit doorgeven bij het secretariaat. Deze vindt plaats de donderdag vóór de 1e vrijdag van de maand in Wolder en Daalhof en de 1e vrijdag van de maand in Malberg en Oud-Caberg.

Voor het Sacrament van de zieken gelieve eerst te bellen naar de pastoor of kapelaan. Indien deze niet bereikbaar zijn kunt u contact op nemen met de priesterwachtdienst: Verpleegkliniek Larisa: ☏ 043-3690670