De parochies H. Jozef en H. Theresia en de parochie HH. Anna-Lambertus in Maastricht krijgen een nieuw pastoraal team. René Schols is benoemd tot pastoor van deze parochies. Tevens gaan kapelaan Nicolas Pethuru, transeunt diaken Vincent Kumar en de permanent diakens Kees Bekker en Jos Valke deel uitmaken van het pastorale team. Zij behouden daarnaast hun taken in de parochiefederatie Johannes Paulus II van Maastricht-West. De benoemingen zijn dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Na het overlijden van pastoor Andries van den Berg eerder dit jaar waren de Theresiaparochie- en de Jozefparochie vacant. Deken John Dautzenberg trad sindsdien op als administrator (= waarnemend pastoor). In het kader van de herstructurering van parochies in Maastricht is nu één pastoraal team voor heel Maastricht-West benoemd onder leiding van pastoor René Schols. Deze blijft ook pastoor van de federatie van de acht andere parochies in Maastricht-West. Deken Dautzenberg heeft eervol ontslag gekregen als pastoor van de parochie Anna-Lambertus. Naast zijn werk in Maastricht-West blijft kapelaan Pethuru parttime verbonden aan de Sint-Servaasparochie.

Pastoor Schols wordt in het weekeinde van 26/27 november (1e Advent) officieel als pastoor in zijn nieuwe parochies geïnstalleerd. Dan worden ook de andere leden van het pastorale team voorgesteld. Op zaterdag 26 november gebeurt dit om 18.00 uur in de Annakerk en op zondag 27 november in de Theresiakerk.