In Wolder zal de processie dit jaar weer plaatsvinden, na 2 jaar onderbreking wegens covid-19, op zondag 26 juni a.s. Wij beginnen met de H.Mis om 9.00u in de kerk. Aansluitend vertrekt de processie.
De route van de processie is dit jaar vanuit de kerk naar de Gustaaf Coenegrachtstraat, Heukelommerweg, Redemptielaan en via de Pletzersstraat terug naar het kerkplein, waar de plechtige afsluiting plaatsvindt.
Wij hopen dat men op de route de vlag wilt uithangen of voor versierselen zorgt bij het huis en de auto’s elders te parkeren.
Uiteraard kunt u meelopen en meebidden, maar het doet ook goed als mensen aan de kant meebidden of kijken naar de vele vrijwilligers die de mooie dingen van de kerk laten zien.
Indien u mee wilt doen en iets mee wilt dragen dat kan natuurlijk ook. U kunt zich daarvoor opgeven bij Ed van Berlo of bij de pastoor.